Mitä valmennus oikein on?

Monelle valmennus tuntuu vielä olevan uusi asia ja multa monesti kysytäänkin mitä se oikein on. Tässäpä siis pieni sukellus siihen…

Life coaching, ratkaisukeskeinen valmennus, elämäntaidonvalmennus… Termejä on useita ja yleisesti ottaen niillä tarkoitetaan samaa asiaa. Selkeyden vuoksi puhun nyt kuitenkin vain valmennuksesta.

Valmennus on eteenpäin vievä toimintamalli, joka auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Sen tavoitteena on tuottaa uusia oivalluksia ja ajatuksia, sekä antaa mahdollisuus pysähtyä omien ajatusten äärelle tutustumaan paremmin itseensä. Tiedostaessaan omat ajatuksensa ihminen alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään, mistä tunteet viestivät ja sitä kautta ymmärtämään paremmin myös omia toimintamallejaan.

Valmennus voi olla vain ajan ottamista itselleen ja omille ajatuksilleen, omien tapojen tarkastelua ja jonkinlaista elämän hienosäätöä eli aina ei suinkaan ole kyse suurten elämänmuutosten hakemisesta. Yhdelle se voi olla ajanhallinnan opettelua, toiselle uravalmennusta ja kolmannelle läsnäolon harjoittelua. Toisinaan taas mennään syvemmälle ja mutustellaan kokonaisvaltaisemmin sitä, missä ollaan nyt ja mitä kohti halutaan mennä. Valmennus lisää itsetuntemusta, vahvistaa itsetuntoa sekä kirkastaa ajatuksia.

Valmennus ei ole terapiaa, mutta voi toki toimia hyvänä työkaluna terapian rinnalla. Niitä voi verrata esimerkiksi personal trainerin ja fysioterapeutin palveluihin. Jos sinulla on jokin vamma, mikä estää sinua treenaamasta täysipainoisesti, menet fysioterapeutille hoitamaan sen kuntoon. Jos taas haluat olla paremmassa kunnossa, voit palkata personal trainerin. Samalla tavoin voit palkata valmentajan jos haluat kirkastaa tavoitteesi, tunnistaa omat voimavarasi ja löytää sinulle oikean tavan kulkea haluamaasi suuntaan. Jos taas menneisyydessäsi on käsittelyä vaativia isoja asioita, on suositeltavaa mennä ensin terapiaan päästäkseen sinuiksi niiden kanssa. Kokemukseni mukaan terapia ja valmennus voi toimia loistavasti myös hyvänä yhdistelmänä.

Yksinkertaistettuna valmennus etenee niin, että ensin kartoitetaan nykytilanne, seuraavaksi määritellään tavoite ja sen jälkeen tehdään toimintasuunnitelma sinne pääsemiseksi. Kyseessä on siis hyvin ratkaisukeskeinen näkökulma ja halu saada jokin muutos aikaiseksi. Valmentajan tehtävä tässä prosessissa on auttaa valmennettavaa esittämällä oikeita kysymyksiä ja löytämällä työkalupakistaan juuri oikeanlaiset harjoitteet, joilla asioita voidaan lähteä käsittelemään. Valmennettavalta edellytetään ainoastaan voimavaroja ja motivaatiota ja valmennus rakentuu aina valmennettavan mukana tuomien aiheiden ympärille, sekä sille mitä hänessä tapahtuu valmennuksen aikana.

Se miten kauan valmennussuhde milloinkin kestää, on tapauskohtaista. Joskus yksikin valmennuskerta riittää avaamaan ajatukset, toisinaan valmennusprosessi kestää kolmesta viiteen kertaan ja joskus matka saattaa jatkua pidempäänkin.

Ja mitä meihin valmentajiin tulee, niin meistä jokainen on erilainen ja tekee työtään omalla tavallaan ja omilla vahvuuksillaan. Lähdemme jonkin valmennussuuntauksen mallilla liikkeelle jatkaen siitä jokainen oman kehityksen suuntaansa. Meistä ei tule siis mallinmukaisia, vaan jokaisesta uniikki omanlaisensa. Valmennustilanteessa valmentaja on olemassa valmennettavaa, ei itseään varten. Joskus kuulee puhuttavan guruista ja henkisistä johtajista, mutta sillä ei ole mitään tekemistä valmennuksen kanssa. Hyvä ja ammattitaitoinen valmentaja on sisäistänyt tehtävänsä ja omaksunut valmentajan ydintaidot. Hän ei neuvo eikä johdattele valmennettavaansa. Valmennuksen lähtökohtana on aina se, että valmennettava on oman elämänsä asiantuntija ja kaikki vastaukset löytyvät hänestä itsestään.

Omalla kohdallani tärkeimmät valmentajan ydintaidot ovat aito läsnäoloa ja sydämellisyys. Tämä tarkoittaa asiakkaan kohtaamista ilman ennakko-odotuksia, kannustaen ja kunnioittaen sitä viisautta ja niitä voimavaroja, jotka hänessä on. Valmennustilanteessa asiakas on aina sillä hetkellä elämäni tärkein ihminen.

Jos heräsi ajatuksia, kysymyksiä tai jos jäit miettimään, olisko valmennuksesta apua just sulle, niin laita ihmeessä viestiä niin mietitään yhdessä voinko olla avuksi.

Ei vielä kommentteja

Kommentoi